Monsenyor Cristau a Llarcau | Equip Llarcau 2013


Monsenyor Salvador Cristau va visitar el casal de LlarCau amb seu al CEIP El Vallès. Es va reunir amb les monitores i els monitors, un total de 35, i els va animar a créixer en el servei. Van comentar el 
Missatge del Sant Pare amb motiu de la JMJ (Jornada Mundial de la Joventut).
Aquests joves un cop acabats els casals i les posteriors colònies formen part del grup de les parròquies de Sagrada Família i sant Pau de Terrassa -60 participants- que durant 7 dies comparteixen una ruta itinerant per Teruel, Cuenca i Castelló des de la qual segueixen les JMJ amb el testimoni de diferents comunitats religioses de vida contemplativa i preveres de les diferents diòcesis.

Entrades populars d'aquest blog

Campus Christ: L'aventura comença

Arranquen els casals d'estiu 2020!

Viatgem al País de Mai Més! | Casals d'estiu 2020